Voorburgs Dagblad | Zeven bekeuringen bij uitlaten van honden.....

Zeven bekeuringen bij uitlaten van honden.....

mainImage

De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over het bedrag van 155.200 euro dat door de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt uitgegeven voor handhaving als het gaat om het uitlaten van honden. 

1. Graag ontvangen wij een uitsplitsing van deze post naar activiteiten die hiervoor worden verricht.
2. Als het gaat om de inzet van handhavers dan graag ook inzicht in de begrote en gerealiseerde uren en de het resultaat van deze inzet (uitgevoerde adrescontroles, uitgeschreven boeten e.d.).


Antwoorden van het wethouder Jan Willen Rouwendal (Christen Unie-SGP)

1. Een nadere uitsplitsing van de handhavingskosten is niet mogelijk. Dit is een verzamelpost van activiteiten die niet in de administratie gespecificeerd worden. Bij handhavingsactiviteiten valt te denken aan controle op loslopen, uitwerpselen en verboden gebied.
2. De post van € 155.200 voor “Handhaven” is gebaseerd op verwachte lasten in eerdere jaren. Jaarlijks worden prioriteiten
gesteld en wordt bepaald hoeveel uren de afdeling Handhaving in zet op bijvoorbeeld honden. De lasten kunnen daarom in de loop
van de jaren fluctueren. Handhaven is noodzakelijk vanwege de geldende regelgeving (APV). Hier gaat een preventieve werking van
uit. Voor 2019 waren er 1000 uren begroot voor controle op honden. Uiteindelijk zijn er 830 uren gerealiseerd. In 2019 zijn er 12
waarschuwingen en 7 bekeuringen uitgedeeld. Verder zijn er twee waarnemingen in het zaaksysteem vastgelegd. Ook zijn er 96
meldingen over hondenoverlast behandeld

Conclusie: 7 bekeuringen bij een uitgifte van ruim anderhalve ton aan gemeenschapsgeld....