Voorburgs Dagblad | Woon-en bouwlagen project Rijnlandlaan

Woon-en bouwlagen project Rijnlandlaan

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Door het samenvoegen van de appartementen in één blok komt het appartementengebouw verder van de Hendrik van Boeijenlaan te liggen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor een groene omzoming van het gebouw. Door de verlaging van het aantal woningen van 54 naar 48 zijn er minder parkeerplaatsen nodig dan in het plan van januari.

Rekening houdend met het benodigde gebruiksoppervlak en flexibiliteit in de uitwerking, krijgt Veurs Voorburg aan de zijde van het parkeerterrein ruimte voor een uitbouw. De school kan hiermee ook kiezen voor een inpandige fietsenstalling.
De school heeft 3 bouwlagen (ongeveer 12 meter hoog). Het gebouw van Pinkeltje bestaat uit één bouwlaag. Het gebouw is bij de uitwerking van het plan een kwart slag gedraaid.

De afstand tussen Veurs Voorburg en Pinkeltje wordt hierdoor groter zodat er een bredere zichtlijn ontstaat tussen de Delflandlaan en de Hendrik van Boeijenlaan. Door de gevel aan de kant van de Hendrik van Boeijenlaan een paar meter naar achteren te verplaatsen krijgen de twee iepen tussen de weg en het gebouw meer ruimte.

Vanaf de locatie van Pinkeltje ontstaat er een brede groene strook langs de Hendrik van Boeijenlaan, die doorgaat achter het appartementenblok. De singel langs de Prinses Irenelaan wordt verbreed om te voldoen aan de watercompensatie. Het voornemen is om de waardevolle bomengroep langs het water te behouden.  


  
 


  

 


Foto: Digitaal Dagblad