Voorburgs Dagblad | Werkzaamheden? Dan kinderdagopvang dicht (!)

Werkzaamheden? Dan kinderdagopvang dicht (!)

mainImage
Bij werkzaamheden aan de Rembrandtlaan mag de kinderdagopvang niet worden gebruikt. Hoe zit het dan met de ouderen in Het Anker. Wethouder neemt grote risico's door wel de gevaren te erkennen.

Naast de boosheid over de komst van een kinderdagopvang aan de Rembrandtlaan, maken buurtbewoners en familieleden zich grote zorgen om de veiligheid van de ouderen in woonzorgcentrum Het Anker aan de Rembrandtlaan. Dit komt door de aanwezigheid van een hogdrukgasleiding. Voor wethouder Jan Willem Rouwendal van de Christen Unie- SGP maakt het allemaal niet zoveel uit. Hij gelooft niet dat er ongelukken kunnen gebeuren. "Het risico dat er iets met de gasleiding gebeurt, is zeer klein", laat zijn woordvoerder weten.

"Bovendien wordt er door alle betrokken partijen naar gestreefd om dit risico verder te beperken. Bekend is dat de kans op een calamiteit eigenlijk vooral optreedt bij werkzaamheden aan of in de buurt van de leiding. Omdat de gemeente altijd toestemming voor deze werkzaamheden moet geven kunnen specifieke eisen gesteld worden. Aan de vergunning is de voorwaarde verbonden dat tijdens grondwerkzaamheden het kinderdagverblijf niet mag worden gebruikt. Bij bestaande situaties zoals Het Anker bestaat geen wettelijke basis om andere maatregelen op te leggen. Bij nieuwe situaties heeft de gemeente wel de mogelijkheid om af te wegen of het risico aanvaardbaar is en of specifieke maatregelen noodzakelijk zijn om het risico te verkleinen".

Deze uitspraak zal in menig dossier belanden. Dus als de gemeente (grond)werkzaamheden op de Rembrandtlaan verricht, of in de buurt daarvan, dan mag het kinderdagverblijf niet worden gebruikt. En wat gebeurt er dan met de honderden ouderen en mensen die zorg nodig hebben in Het Anker? Moet deze dan allemaal worden ontruimd?

Kortom, hoe kan een wethouder in de problemen komen? Hoe zit het de geloofwaardigheid van deze  Christie Unie- SGP'er? Zijn partijgenoot burgemeester Klaas Tigelaar gaat over de veiliegheid. Het College komt overigens vanmiddag in Het Anker in het kader van NL Doet.  Het zal er best gezellig worden. 

 

 


Door: Bart Bakker | Foto: Stockfoto