Voorburgs Dagblad | Vragen en bezorgdheid over Veur Theater

Vragen en bezorgdheid over Veur Theater

mainImage
Grote onzekerheid over de toekomst van het meest populaire theater in Leidschendam-Voorburg.

Vanmiddag las GroenLinks in de pers dat het bestuur van het Veur Theater heeft aangekondigd de eigen activiteiten op te schorten, c.q. te beëindigen. Ook ontving GroenLinks diverse berichten van bezorgde inwoners en sympathisanten van het Veur Theater.

GroenLinks stelt wethouder Van Eekelen in die context graag de volgende vragen:
● Was de wethouder op de hoogte dat deze boodschap deze week richting de media zou worden uitgedaan?
● Is deze noodkreet van het Veur Theater in lijn met de visie van de wethouder op het voortbestaan van de beide theaters, en de uitdagingen en kansen die zich hierbij voordoen, in het bijzonder voor het Veur Theater?
● Ziet de wethouder nog mogelijkheden om het bestuur van het Veur Theater een helpende hand toe te steken of op andere inzichten te brengen, zodat de beslissing om de activiteiten te staken kan worden teruggedraaid?
● Hoe kijkt de wethouder naar de conclusie van het Veur Theater dat deze stap niet te voorkomen is?
● Hoe beziet de wethouder in het licht van dit nieuws de net opgestarte werkzaamheden van de kwartiermakersgesprekken, in lijn met door de raad vastgestelde motie? En meer algemeen:
● Kan de wethouder haar licht schijnen op de ontstane situatie?


Foto: Ap de Heus