Voorburgs Dagblad | Vragen aan wethouder over lichtmasten sportclubs

Vragen aan wethouder over lichtmasten sportclubs

mainImage

Raadslid Marien van Wijk heeft namens de fractie GBLV/Gemeentebelangen vragen over het Raadsvoorstel inzake het vervangen van de buitenverlichting van sportclubs. 

Het College vraagt een extra krediet voor een extra investering volgens het Raadsvoorstel. In de vergadering Omgeving jl. dinsdag gaf de wethouder aan dat het een voorschot is op de besparingen van de geplande onderhoudskosten.

Volgens het Raadsvoorstel zijn besparingen op onderhoud +/- €20.000,00 per jaar. De kapitaallasten bedragen €14.500,00 per jaar, zodat volgens onze fractie de netto besparing €5500,00 per jaar is.
1. Klopt bovenstaande aanname?
2. Een bedrag van € 466.500,00 komt ten laste van de lopende begroting. Op welke wijze wordt dit bedrag verwerkt in de lopende begroting en met welke verschuivingen?
3. Wat is de exacte terugverdientijd van het geïnvesteerde bedrag?
4. Hoeveel organisaties c.q. verenigingen vallen onder de beheerstichtingen?
5. Wat is het bedrag naar rato per beheerstichting?
6. Welk bedrag gaat er naar de organisaties c.q. verenigingen en welke zijn deze?
7. Gaan de beheerstichtingen de investering doen of wordt deze door de verenigingen gedaan?
8. In het Raadsvoorstel bedraagt de BOSA-regeling 35%. Is dit correct?