Voorburgs Dagblad | Vragen aan College over 'oorlog op fietspad'

Vragen aan College over 'oorlog op fietspad'

mainImage

In de media van heden, maandag 1 juni, stond een artikel met als kop: Oorlog op het fietspad. Gezien de toenemende drukte ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg, leidt dat vn de fractie van GBLV tot de volgende schriftelijke vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in het AD van maandag 1 juni 2020 met als kop: Oorlog op het fietspad?
2. Deelt het college de opvatting dat het fietsgebruik door de coronacrisis zal toenemen? Zo ja, waarom?
Zo nee, waarom niet?
3. Welke beleidsconsequenties ziet het college als het fietsgebruik toeneemt?
4. Op welke wijze gaat het college aan die consequenties invulling geven?


Foto: Ap de Heus