Voorburgs Dagblad | 'Voor op schema met huisvesten statushouders'

'Voor op schema met huisvesten statushouders'

mainImage
Eerder huldigde wethouder Jan Willem Rouwendal al een aantal statushouders.

VVD-raadslid Philip van Veller had aan het College gevraagd hoe het staat met de huisvesting van de statushouder. De vragen en antwoorden van het College luiden als volgt. 

Hoeveel vergunninghouders had de gemeente moeten opvangen en hoeveel zijn er opgevangen over de afgelopen 5 jaar?

Antwoord: De gemeente Leidschendam-Voorburg had in 2015 tot 2020 een totale taakstelling van 570 statushouders te huisvesten. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft van 2015 tot 2020 in totaal 587 statushouders gehuisvest.

Is de in het overzicht door de provincie genoemde ‘voorsprong’ verrekend met de achterstand die er kennelijk nu is?

Antwoord: Ja, de voorsprong is verrekend met de achterstand. In 2019 is er een inhaalslag gemaakt, waardoor er nu een voorsprong is behaald.