Voorburgs Dagblad | 'Verlaag budget cultureel erfgoed voor Veur Theater'

'Verlaag budget cultureel erfgoed voor Veur Theater'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De fractie GBLV/Gemeentebelangen zal bij de behandeling van de Meerjarenbegroting 2019 - 2022 een amendement indienen om Het Veur Theater een structurele subsidie te geven.

De toekomst van Het Veur Theater staat zwaar onder druk. Het commercieel exploiteren van een klein theater in Leidschendam blijkt onmogelijk te zijn als het gaat om noodzakelijke investeringen. Vele inwoners en bezoekers hebben de afgelopen weken zich tot de gemeenteraad gericht om het belang van Het Veur Theater voor Leidschendam-Centrum aan te geven.

GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg heeft voor Radio Midvliet aangegeven dat zijn fractie met een amendement zal komen om een structurele subsidie voor Het Veur Theater mogelijk te maken: ”Het laten bungelen van Het Veur Theater heeft wat ons betreft lang genoeg geduurd. Het wordt tijd dat de raad zich nu klip en klaar uitspreekt of er voor Het Veur Theater wel of geen perspectief is. Vandaar dat we een raadsamendement zullen indienen met daarin een structurele subsidie opgenomen. De tijd van raadsmoties en incidenteel geld is wat ons betreft een gepasseerd station.”

GBLV/Gemeentebelangen wil daarnaast dat er één efficiënte en effectieve theaterorganisatie komt in de gemeente, met dus twee theaters: Theater Ludens en Het Veur Theater. Het geld voor de theatersubsidie haalt GBLV/Gemeentebelangen weg bij het cultureel erfgoed. Rozenberg: ”In de begroting wordt het budget voor cultureel erfgoed verhoogd met € 200.000. Wat ons betreft kan dat ook met € 50.000 minder toe.”

 


Foto: Digitaal Dagblad