Voorburgs Dagblad | Update appartementen Buytenhof

Update appartementen Buytenhof

mainImage

Aan de Raadhuisstraat in Voorburg ontwikkelt Loostad Vastgoedontwikkeling 33 appartementen. Het appartementencomplex kan in het Huygenskwartier, na het verlenen van de omgevingsvergunning, worden gerealiseerd. De inmiddels ingediende omgevingsvergunning wordt nu getoetst. Wanneer het college de (voorlopige) omgevingsvergunning voor de realisatie van het appartementencomplex verleent, wordt deze vervolgens ter inzage gelegd en kunt u hier ook op reageren.


Planning
11 november 2019: anterieure overeenkomst overeengekomen en vastgesteld door college van B&W
December 2019: aanvraag omgevingsvergunning ingediend
7 januari 2020: vaststelling wijzigingsplan door college van B&W
17 januari t/m 28 februari: ter inzage legging wijzigingsplan
Begin 2020: verlening omgevingsvergunning
2020- 2021: Start bouw
2022: Oplevering