Voorburgs Dagblad | Twijfels onafhankelijkheid Den Haag Meldt

Twijfels onafhankelijkheid Den Haag Meldt

mainImage

De politieke islambeweging Nida in Den Haag twijfelt aan de onafhankelijkheid van de Den Haag Meldt. Volgens signalen is de anti-discriminatievoorziening niet aangesloten bij een landelijke samenwerking met soortgelijke groepen.

Ook zijn er vraagtekens of Den Haag Meldt überhaupt bekend is onder Haagse burgers en of ze voldoende capaciteit en expertise in huis heeft, om een adequate dienstverlening mogelijk te maken.

Nida zegt niet te twijfelen aan de integriteit van de gemeentelijke Ombudsman, maar omdat Den Haag Meldt bij dit instituut is ondergebracht zijn bij Cemil Yilmaz, fractievertegenwoordiger van Nida, vragen gerezen over de expertise, laagdrempeligheid en effectiviteit van Den Haag Meldt.

''Te lang hebben de traditionele partijen, de gemeente en de anti-discriminatievoorzieningen weggekeken en onvoldoende hun verantwoordelijkheid genomen. Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland met grote verschillen in kansengelijkheid. En dan durven wij ons Den Haag, de internationale stad van Vrede en Recht te noemen? Den Haag verdient een stevige en effectieve aanpak zodat die vrede en recht overal zichtbaar en voelbaar is. Zachte heelmeesters maken namelijk stinkende wonden”  aldus Yilmaz, die elke vorm van uitsluiting en kansenongelijkheid wil voorkomen en Den Haag Meldt meer een zelfstandig gezicht wil geven en daarbij de hulp en gelden vraagt van de gemeente.