Voorburgs Dagblad | Regionale meldkamers voor 112 zeer kwetsbaar

Regionale meldkamers voor 112 zeer kwetsbaar

mainImage

De regionale meldkamers die oproepen van 112 moeten verwerken, blijven "zeer kwetsbaar". Ze kampen met te weinig personeel en hun ICT is verouderd, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom (AT). Meldingen kunnen daardoor vertraging oplopen.

Onderzoek in 2015 wees ook al uit dat de regionale centrales en ook de landelijke 112-meldkamer in Driebergen kwetsbaar waren. Bij de landelijke centrale zijn sindsdien stappen gezet, maar "regionale meldkamers hebben knelpunten op deze terreinen nauwelijks opgepakt. Zij zien de urgentie niet om de continuïteit veilig te stellen", zeggen de onderzoekers.

In alle meldkamers is sprake van onderbezetting. Soms wordt de minimale gewenste bezetting niet eens gehaald. Dit heeft ook weer gevolgen voor de werkdruk voor het wel aanwezige personeel. Op het gebied van ICT staan de meldkamers "stil", aldus de onderzoekers. Met vernieuwing wordt gewacht totdat bepaalde meldkamers zijn samengevoegd, maar omdat die fusie tot tien meldkamers is vertraagd, gebeurt er niks.

De meldkamers zijn ook niet in staat elkaars taken over te nemen, als een of meerdere kamers met problemen kampen.

De Inspectie en AT adviseren te investeren in meer personeel en betere techniek. Ze willen daarnaast dat de meldkamers jaarlijks gaan aangeven wat ze hebben gedaan om de nieuwe landelijke organisatie dichterbij te brengen.

Het onderzoek heeft overigens niets te maken met de landelijke 112-storing van afgelopen juni. Het onderzoek daarnaar loopt nog. De resultaten ervan worden in het najaar verwacht.


Foto: Eric Fecken