Voorburgs Dagblad | 'Ontevreden burgers over ambtenaren niet bekend'

'Ontevreden burgers over ambtenaren niet bekend'

mainImage
Overleg tussen de gemeente en burgers blijft belangrijk.

GroenLinks -raadslid Jerien van Rossum had aan wethouder Juliette Bouw een aantal vragen gesteld met betrekking tot de lokale ombudsman als het ging om klachten aan het adres van de gemeente. 

"De inspreker tijdens de commissievergadering vertelde ons een schrijnend verhaal, waarin zij onder verantwoordelijkheid van onze gemeente van het kastje naar de muur gestuurd werd. Ziet de wethouder dit verhaal als een incident, of kan dit verhaal zomaar een pittig knelpunt in ons sociaal domein aan het licht brengen?", aldus Van Rossum die ook graag wilde weten of er cijfers bekend zijn van inwoners die zich de wethouder bij ontevredenheid over de ambtenaren. 

"We houden niet bij hoeveel inwoners zich tot de wethouder wenden als ze ontevreden zijn over ambtenaren", schreef Juliette Bouw vervolgens als antwoord. 

Van Rossum: De inspreker gaf aan de wethouder in gebreke te hebben gesteld, maar geen reactie te hebben gehad van de wethouder. Is daar inmiddels een reactie op geweest?

De wethouder zal vanuit privacy overwegingen verder niet op deze specifiekebcasus ingaan. Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen de wethouder en de inspreker.


Foto: Pixabay