Voorburgs Dagblad | Onderhoud velden Forum Sport aangepakt
mainImage

Onderhoud velden Forum Sport aangepakt

19 januari 2020, 19:28 uur
Algemeen

Wethouder Nadine Stemerdink blijft aan de bal als het gaat om het onderhoud van de velden van Forum Sport. Zij heeft het bestuur, naar aanleiding van vragen van D66, laten weten dat alles wordt of reeds op is gepakt. Dit blijkt de volgende antwoorden en contactmomenten met het bestuur. 

- 4 november 2019: Opdracht gegeven om drainage te herstellen. De herstelwerkzaamheden vinden 16 en 17 januari plaats.
Herstelwerkzaamheden konden niet eerder plaatsvinden i.v.m. het plaatsen van nieuw hekwerk rondom de velden.

- 2 december 2019: Duikers zijn tijdens regulier onderhoud schoongemaakt. Opdracht gegeven om de sloten rondom Forum Sport uit te baggeren. Om deze actie uit te voeren moet eerst het bagger volgens nieuwe PFAS-norm onderzocht worden. Zodra uitslag onderzoek bekend is, kunnen de werkzaamheden starten.

- 18 december 2019: Onderzoek naar werking pompgemaal. Deze werkt naar behoren en de club hierover ingelicht.

- 16 en 17 januari 2020: Levering nieuwe putten veld 4. Er worden nieuwe putten voor veld 4 geleverd en start herstelwerkzaamheden van drainage.

- 20 januari 2020: Plaatsing nieuwe putten