Voorburgs Dagblad | Omwonenden Schiphol eisen klachteninstantie

Omwonenden Schiphol eisen klachteninstantie

mainImage

Bewoners rond Schiphol die zijn vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) eisen een onafhankelijke klachteninstantie. Directe aanleiding is een vermeend datalek bij het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS). Deze klachtendatabase van de luchthaven Schiphol zou volgens de bewonersdelegatie binnen de ORS niet in orde zijn. Schiphol bevestigt dat de website van het BAS kwetsbaar was, "maar er zijn geen aanwijzingen dat er informatie van de site is onttrokken", zegt een woordvoerder. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens is melding gemaakt.

De bewonersdelegatie vindt dat het schort aan de beveiliging en dat er daarnaast te weinig wordt gedaan met klachten van omwonenden. Vertegenwoordigde bewoners in de raad eisen dat de "klachtenprocedure wordt gemoderniseerd en er serieus werk moet worden gemaakt van informatie". "Er moet een onafhankelijk bestuur komen bij het BAS", zegt delegatieleider Matt Poelmans van de ORS. "Het is een instantie die volledig in handen is van Schiphol", stelt hij.

De luchthaven benadrukt dat het BAS onafhankelijk te werk gaat. Het werd in 2007 opgericht op initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland en de luchthaven Schiphol.

Veel bewoners rondom Schiphol hebben last van hinder door vliegtuigen. Schiphol mag beperkt groeien, en dat is tegen het zere been van omwonenden. Het aantal klachten over het vliegveld steeg in 2018 snel. Het ging toen om in totaal 121.000 meldingen, het hoogste aantal sinds de oprichting van het BAS in 2007. Geluidsoverlast blijft een heikel punt in het overleg tussen Schiphol en omwonenden over groei van de luchthaven.


Door: ANP | Foto: ANP