Voorburgs Dagblad | Nieuwbouw Mariënpark bijna gereed

Nieuwbouw Mariënpark bijna gereed

mainImage

De nieuwbouw van Florence woonzorgcentrum Mariënpark aan de Prins Bernhardlaan in Leidschendam vordert gestaag. Naar verwachting zal de nieuwbouw medio maart zijn afgerond. De gemeente heeft ook nog enkele maanden nodig om de infrastructuur rondom het gebouw (parkeerplaatsen, toegangswegen, plantsoenen etc.) op orde te brengen. Dit betekent dat het woonzorgcentrum aan het begin van het tweede kwartaal in gebruik genomen kan worden door de nieuwe bewoners.

Nieuwe bewoners

De nieuwe bewoners zijn mensen met vergevorderde vorm van dementie. Een deel van de nieuwe bewoners van Mariënpark is afkomstig van afdeling Hoffwijck in Florence verpleeghuis Westhoff in Rijswijk. Door de steeds zwaarder wordende zorgvraag voldoet Hoffwijck niet meer aan de eisen van deze tijd. Deze afdeling krijgt na de verhuizing van de huidige bewoners naar Leidschendam dan ook een andere bestemming.

Indeling woonzorgcentrum Mariënpark

Mariënpark bestaat uit drie etages. Verdeeld over deze drie etages zijn 74 zorgappartementen gesitueerd. Elke etage bestaat uit twee kleinschalige woongroepen voor 24 of 25 bewoners. Er zijn verschillende huiskamers waar men kan eten en in gezelschap kan verblijven, maar er zijn ook ruimtes waar iemand juist de rust kan opzoeken. Daarnaast heeft iedereen een appartement met een apart zit- en slaapgedeelte zodat een bewoner zich met bezoek even terug kan trekken.

Er is veel beweegruimte gecreëerd binnen het pand. Mensen die onrustig zijn, kunnen veilig rondlopen. Ook is er een fijne buitenruimte waar bewoners lekker in de frisse lucht kunnen verblijven.

Florence richt haar aanbod binnen Mariënpark volledig op de bewoners. Er is dan ook geen kapsalon of restaurant, wat in andere woonzorgcentra gebruikelijk is. Anja Jonkers, directeur Intramurale Zorg van Florence: “Mariënpark moet een echt ‘thuis’ worden van de mensen die er wonen. Alles wat we doen, moet daarop gericht zijn. Zo kunnen we een begripvolle omgeving tot stand brengen waarin we mensen met vergevorderde dementie een goed vervolg op hun leven kunnen bieden.”

Gift Vrienden van Westhoff

Met een gift van de Stichting Vrienden van Westhoff zullen drie gezamenlijke huiskamers in Mariënpark gezellig worden ingericht. De doelstelling van deze stichting is weliswaar bevordering van de woon- en leefomstandigheden van de bewoners van Westhoff,  maar omdat alle bewoners van Hofwijck verhuizen en de erflaters die zo’n bijdrage mogelijk maken ook bewoners van Westhoff waren, ligt het in de lijn de vertrekkende bewoners op deze wijze te ondersteunen.