Voorburgs Dagblad | Meldount voor inwoners met psychische klachten

Meldount voor inwoners met psychische klachten

mainImage
Bron: Pixabay

De gemeente Leidschendam- Voorburg dient een meldpunt in te richten voor inwoners net psychische klachten. Bij dat meldpunt kunnen inwoners een melding doen als zij zich zorgen maken om een andere inwoner met een psychische aandoening en als zij denken dat deze persoon verplichte zorg nodig heeft. Bij meldingen heeft de gemeente de plicht tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Het onderzoek kan leiden tot een aanvraag voor verplichte zorg (Zorgmachtiging) bij de Officier van Justitie. De rechter doet uiteindelijk uitspraak over een zorgmachtiging. Bovenstaande komt aan bod in de beeldvormende raadvergadering van dinsdag aanstaande in de raadszaal.