Voorburgs Dagblad | Inspectie wil duidelijkheid over veiligheid kids

Inspectie wil duidelijkheid over veiligheid kids

mainImage

De William Schrikker Stichting, een landelijk werkende instelling voor onder meer jeugdbescherming, moet van 7500 aan haar toevertrouwde kinderen nagaan of hun opvoedsituatie en hun veiligheid wel goed in beeld zijn. Dat eist de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De inspectie verwacht van jeugdbeschermers onder meer dat zij signalen van onveiligheid (bijvoorbeeld door de situatie van de ouders) op tijd herkennen, goed beoordelen en doelmatig aanpakken. Eind 2018 was de inspectie al ongerust over de kinderen over wie de William Schrikker Stichting een zogenoemde kinderbeschermingsmaatregel uitvoert. Nog steeds is er niet genoeg zicht en regie op veiligheid.

De inspectie concludeert nu dat de William Schrikker Stichting de werkwijze nog onvoldoende heeft verbeterd. Ze moet uiterlijk op 28 april de opvoedsituatie en de veiligheid van alle kinderen van 0 tot 4 jaar in kaart hebben en op 28 juli ook van alle andere kinderen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert.


Door: ANP