Voorburgs Dagblad | Ingezonden: Vlietland en het Corona-virus

Ingezonden: Vlietland en het Corona-virus

mainImage
Het strand van Vlietland is normaal gesproken een regionale trekpleister.

Door de gemeente Leidschendam-Voorburg (gemeente LV) en de provincie Zuid-Holland (PZH) werd ik zojuist geïnformeerd dat in aanvulling op de (verbods- en gebods-) maatregelen van de rijksoverheid in verband met het Coronavirus het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheid Regio Haaglanden (VRH) gisteren heeft besloten tot een aanscherping van de noodverordening ter zake van het Coronavirus (zie doorlink: link). Op de website van VRH (www.VRH.nl)  staan alle besluiten ter zake (waaronder de Noodverordening COVID-19 van 26 maart jl.).

Voor Vlietland betekent deze aanscherping van de noodverordening onder meer dat de parkeerterreinen gesloten worden voor recreanten die Vlietland willen bezoeken met de auto. Er is mij door een woordvoerder van de gemeente LV verzekerd dat mensen die een boot hebben liggen in de nog geopende havens in Vlietland, of mensen die andere exploitaties die nog open mogen zijn in Vlietland willen bezoeken, hun auto wel mogen parkeren bij deze voorzieningen. Vlietland blijft (binnen de door overheden gestelde regels) open voor wandelaars, fietsers, skaters etc. Ook mag Vlietland (binnen de gestelde regels) nog steeds vrijelijk bevaren worden.       

Indien jullie vragen hebben omtrent de voornoemde noodverordening en de aanscherping daarvan in relatie tot Vlietland dan kunnen jullie die vragen aan mij stellen waarna ik die vragen ter beantwoording zal voorleggen aan de gemeente LV en/of de PZH en/of VRH. Het staat jullie natuurlijk ook vrij deze overheidsorganisaties zelf te benaderen (waarbij ik jullie graag namen verstrek van mij bekende contactpersonen). Graag verzoek ik jullie in dat geval mij op de hoogte te houden van jullie vragen en de antwoorden daarop.

Naar ik van harte hoop zijn jullie en jullie dierbaren gezond en blijft dat zo. Graag wens ik jullie veel sterkte in deze voor ons allen moeilijke en onzekere tijd. Hopelijk zal het Coronavirus spoedig zodanig bedwongen worden dat de ondernemingen en verenigingen in Vlietland weer geopend kunnen worden en recreanten weer optimaal kunnen genieten van ons prachtige watersport-, recreatie- en natuurgebied!

Hartelijke groet,

Bart Carpentier Alting

Recreatiecentrum Vlietland B.V.

[email protected]


Foto: Facebook Vlietland