Voorburgs Dagblad | Hulpverleners hinderen is strafbaar (!)

Hulpverleners hinderen is strafbaar (!)

mainImage
Het blijft belachelijk om hulpverleners om wat voor reden dan ook te hinderen.

Sinds afgelopen zondag is het hinderen van hulpverleners strafbaar gesteld. "Denk even twee keer na voordat je hulpdiensten in de weg gaat lopen, van dichtbij een filmpje wilt maken of op andere wijze de hulpverlening gaat hinderen", meldt politie Leidschendam- Voorburg die de aandacht vestigt op Artikel 426 van het Wetboek van Strafrecht.

"Hij die wederrechtelijk een hulpverlener gedurende de uitoefening van zijn beroep in zijn vrijheid van beweging belemmert of met een of meer anderen zich aan hem tegen zijn uitdrukkelijk verklaarde wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft volgen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie". 

 


Foto: Politie