Voorburgs Dagblad | 'Handhaving' mag markt ontruimen

'Handhaving' mag markt ontruimen

mainImage
De medewerker van Handhaving afgelopen zaterdag op de markt in Voorburg.

De afdeling 'Handhaving' van de gemeente Leidschendam-Voorburg zal zaterdag de markt aan het Oosteinde nauwlettend in de gaten houden. Zij zullen toezien op de anderhalve meter afstand tussen de bezoekers onderling en of de marktkraamhouders zich aan de RVIM-regels houden. Zij hebben bij overtredingen de bevoegdheid om de markt te ontruimen. De Handhavers zijn overigens, wegens hun inconsequente beleid, regelmatig onderwerp van kritiek bij omwonenden en ondernemers.  


Foto: Voornurgs Dagblad