Voorburgs Dagblad | Grote opkomst bijeenkomst SoZa-gebouw

Grote opkomst bijeenkomst SoZa-gebouw

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Onlangs werd de zesde bijeenkomst in het SoZa-gebouw druk bezocht. Wethouder Révis van Den Haag en wethouder Rouwendal van Leidschendam-Voorburg waren uitgenodigd en aanwezig. De betrokken aanwezigen, het merendeel kwam uit het Bezuidenhout, hebben wethouder Révis heel veel goed onderbouwde vragen gesteld. O.a. over de hoogte van de gebouwen, de toenemende verkeersdruk en dat de zon niet meer in de omliggende woningen zou verschijnen. Er werden nog veel meer vragen gesteld en menig keer volgde applaus. De wethouder heeft dus veel huiswerk meegekregen. Eveneens was er een bewoner die de wethouder vroeg of hij openstond voor een alternatief bouwplan dat hij hem wilde toesturen. De wethouder stond daarvoor open.

Wethouder Rouwendal heeft toegezegd dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de te verwachte parkeerdruk in Voorburg. Dit n.a.v. mijn opmerking dat de parkeerdruk in de wijken Voorburg Noord en Bovenveen zal toenemen en een uitbreiding van de huidige blauwe zone daardoor nodig zal zijn.

Bij het verlaten van de bijeenkomst schoot me te binnen dat van de 2 hoge woontorens (125 meter hoog) er 4 lagere gebouwen voor in de plaats zouden kunnen komen. De bezetting zou dan hetzelfde blijven. Ik liep naar wethouder Révis toe om hem dit mee te geven.
De betrokkenheid van de buurtbewoners is groot en dat men niet gelukkig is met de gigantische bouwplannen was de hele avond duidelijk merkbaar. De vraag nu is of de gemeente Den Haag dit voorgenomen plan ongewijzigd gaat uitvoeren. Zo ja, dan zijn de 6 gehouden bijeenkomsten een wassen neus gebleken. 


Door: Mary Oosterveer | Foto: Digitaal Dagblad