Voorburgs Dagblad | GBLV: 'Stel wijkhandhaver aan in Huygenskwartier'

GBLV: 'Stel wijkhandhaver aan in Huygenskwartier'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

In september 2017 heeft de fractie GBLV/Gemeentebelangen vragen gesteld aan het college van B&W over de handhaving in het Huygenskwartier Voorburg. Aanleiding daarvoor was de bromfiets- en scooteroverlast, fietsers die op zaterdag in de Herenstraat fietsen, de automobilisten die lak hebben aan inrijverboden en foutparkeerders. GBLV stelde toen voor om een wijkhandhaver Huygenskwartier aan te stellen. Dat laatste was volgens het college niet nodig; er waren ook andere mogelijkheden. Een jaar later blijkt van die andere mogelijkheden nog weinig terecht gekomen.

Wijkvertegenwoordiger Ap de Heus brengt de situatie in het Huygenskwartier met zijn foto’s confronterend in beeld: de bromfiets- en scooterbestuurders trekken zich van de geldende verboden niets aan. Voor Frank Rozenberg, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen, is de maat nu echt vol: ”Periodieke controle-acties, attenderingsborden dat het om een voetgangersgebied gaat… het helpt allemaal niets. De invoering van de kentekenregistratie gaat nog een tijd duren en de effectiviteit daarvan moet zich dan ook nog maar eerst bewijzen.”

Bij de behandeling van de Meerjarenbegroting 2019 - 2022 zal GBLV/Gemeentebelangen een motie indienen om alsnog een vaste wijkhandhaver Huygenskwartier aan te stellen. Rozenberg: ”Vergelijk het maar met een wijkagent, maar dan gaat nu om een gemeentelijke handhaver die dagelijks in het Huygenskwartier aanwezig is om te controleren op bijvoorbeeld het bromfiets- en scooterverbod, het fietsverbod op zaterdag, de inrijverboden voor auto’s en de parkeerregels.”

Een paar jaar geleden is er extra budget beschikbaar gekomen voor handhaving in het Huygenskwartier. Rozenberg geeft aan: ”Het wordt tijd dat dit nu ook tot zichtbaar resultaat gaat leiden. Een wijkhandhaver Huygenskwartier is volgens de burgemeester niet wenselijk, omdat als een handhaver iemand bekeurt een ander dan onbestraft kan passeren. Het zou leiden tot onbegrip en aantasting van het gezag van de handhaving. Ik zou me meer zorgen maken om de aantasting van het gezag van de gemeente als regels door iedereen ongestraft aan de laars kunnen worden gelapt.”

,,Mede naar aanleiding van de publikaties in Voorburgs Dagblad heeft GBLV besloten om dit voorstel te doen'', aldus Rozenberg. 

 


Foto: Digitaal Dagblad