Voorburgs Dagblad | 'Eerst renovatie Damcentrum daarna brug'

'Eerst renovatie Damcentrum daarna brug'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De bewoners van het Damplein zijn volgens de bewoners Hans Mes en Aad de Roo ernstig verontrust dat het debat over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Damcentrum afglijdt naar een keuze voor of tegen een brug over de Vliet. Dat hebben zij, aan de fracties in de gemeenteraad geschreven. Ze willen de aandacht terug naar de opgave om het winkelcentrum een goede toekomst te bieden en de bewoners een goed leefklimaat. Ze benadrukken dat het afronden van de renovatie van het Damcentrum allereerst om deze twee doelen draait en niet om het bouwen van een brug. Daarom vragen ze de Raad om de aantrekkingskracht van het winkelgebied te versterken, de luchtkwaliteit te verbeteren, de verkeersonveiligheid te bestrijden en de dagelijkse stroom van tienduizend auto’s door het Damcircuit te halveren. Ze willen dat daar nog in deze zittingsperiode een begin mee wordt maakt.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad