Voorburgs Dagblad | Docenten Maartenscollege geven signaal af

Docenten Maartenscollege geven signaal af

mainImage

Op het Sint-Maartenscollege is er een grote afvaardiging van collega's die heeft besloten om te gaan staken. Zij zien de problematiek waar de staking aandacht voor wil vragen dagelijks op de werkvloer. Deze staking gaat over veel meer dan alleen werkdruk en de achterblijvende salarissen en beperkte promotiemogelijkheden. Het lerarentekort wordt een steeds groter probleem, niet alleen in het basisonderwijs. Het wordt steeds lastiger, zeker voor bepaalde vakken, om aan goede docenten te komen. Het kost de school veel tijd en geld en het levert veel frustratie op om goede en bevoegde collega's te vinden. Dit is ook een probleem voor de leerlingen. Immers willen docenten niets liever dan goed onderwijs voor hun leerlingen. 

Dat veel medewerkers zich hebben ingetekend op de stakingslijst betekent dat de docenten op het Sint-Maartenscollege een grote betrokkenheid voelen bij dit maatschappelijke probleem van o.a het lerarentekort. Zij hopen de politiek het signaal te geven dat er echt iets moet gebeuren. Behalve het voelbare lerarentekort willen zij aandacht voor de investeringen in het onderwijs. De regering is in de afgelopen tien jaar een steeds kleiner deel van het nationaal inkomen gaan besteden aan onderwijs en dit is voelbaar op heel veel vlakken. Ook gaat deze actie over de kwaliteit in het gehele onderwijs.

Het is een gezamenlijke actie van alle sectoren, van basisschool tot universiteit. Dit maakt de actie in de ogen van de docenten van het Sint-Maartenscollege erg sterk. Het onderwijs geeft een gezamenlijk signaal. De nood is hoog en staken lijkt de enige manier om dit duidelijk te maken aan de regering.

Op 15 maart werden de lessen en allerlei activiteiten vervallen. De schoolexamens en mondelingen gingen wel door. Als deze ook zouden uitvallen zou dat niet alleen meer werkdruk opleveren voor de betrokken collega's, maar ook voor de leerlingen. En dat is het laatste wat docenten zouden willen.  

De docenten op het Sint-Maartenscollege hoopten duidelijk te kunnen maken dat zij niet alleen staken voor henzelf, maar voor alle collega's in het onderwijs die te maken krijgen met werkdruk en beperkte promotiemogelijkheden. Zij staakten ook voor de leerlingen, omdat zij graag de hoogst mogelijke kwaliteit willen bieden voor de toekomst van ons land. Daarvoor zijn investeringen van de overheid nodig.