Voorburgs Dagblad | Apart mailadres voor acties tegen de brug

Apart mailadres voor acties tegen de brug

mainImage
Rechtsonder (van links naar rechts) Hans-Peter Klazinga, Lonneke van den Berg en Karijn de Jong

Volgens de organisatoren van een bewonersbijeenkomst, inzake de extra oeververbinding, Lonneke van den Berg en Karijn de Jong ‘’onderstreept de grootschalige opkomst de gedeelde zorg, saamhorigheid en actiebereidheid van de bewoners” en werd er een breed gedragen oproep gedaan om een pakket aan maatregelen uit te voeren dat het wegennet “benut zoals bedoeld” en het “het verkeer de wijk úit in plaats van de wijk ín begeleidt”.

Een apart email adres is geopend: [email protected] van waaruit verdere actie zal worden gecoördineerd de komende periode.