Voorburgs Dagblad | Vragen over diverse brandjes in Schakenbosch

Vragen over diverse brandjes in Schakenbosch

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Na een periode van rust, is er de afgelopen periode weer sprake van een toename van het aantal brandjes in jeugdinstelling Schakenbosch.
De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft bij monde van Hans Peter Klazenga aan het College hierover de volgende vragen:
1.Hoeveel brandmeldingen zijn er in de periode 1 januari 2018 tot 1 augustus 2018 geweest?
2.Hoe vaak was er sprake van loos alarm?
3. Is het college dan wel de burgemeester in gesprek met de jeugdinstelling en welke maatregelen worden er genomen om onnodige brandmeldingen en brand in de toekomst tegen te gaan?
4.Zijn de onderwerpen die in het verleden zijn besproken met de jeugdinstelling om dergelijke incidenten tegen te gaan/te voorkomen voldoende uitgevoerd en geïmplementeerd? Graag een toelichting. Zo nee, hoe gaat het college dit in overleg met de jeugdinstelling oppakken?
5. Is er sprake van een onveilige situatie voor omwonenden en bezoekers van de sportvelden aan de Kastelenring


Foto: Digitaal Dagblad