Vragen aan College over gevaarlijk wegdek

mainImage
Vragen aan College over gevaarlijk wegdek

Afgelopen weekend zijn er naar een fikse regenbui meerdere fietsers onderuit gegleden op de hoek Damlaan/Damplein. VVD-raadslid Sabrina van den Heuvel werd hierop door een artikel in Voorburgs Dagblad geattendeerd en is meteen even gaan kijken. Zij constateerde dat het wegdek in die
betreffende bocht erg glad is.  De VVD'ster stelde daarom de volgende vragen aan het College.

1. Is het wegdek in die betreffende bocht al eens eerder geïnspecteerd?
2. Is het wegdek in die betreffende bocht al eens eerder gerepareerd cq vervangen?
3. Bewoners geven aan al vaker hierover melding bij de gemeente te hebben gemaakt. Klopt dit? En zo ja hoeveel meldingen betreft het? Zo ja waarom is er voor gekozen nog
niets te doen?
4. Kan dit deel van het wegdek op korte termijn worden gecontroleerd?
Graag ontvangen we als Raad de resultaten van de controle en terugkoppeling van eventuele vervolgacties.

 


Foto: Digitaal Dagblad