Tja, dat ons sociaal zekerheidsstelsel behoort tot een van de beste van Europa was mogelijk bekend bij u als lezer. Toch meent Minister Koolmees dat het nog beter kan. Er is een concept-wetsvoorstel, dat wel even nog door de 2de en 1ste kamer, moet maar in 2019 zal het echt zo ver zijn: extra betaald geboorteverlof voor de partner.

Partners krijgen na de geboorte van hun kind een week betaald verlof. Verlof betaald door de werkgever. Wel afhankelijk van het aantal uren dat de werknemer werkt maar toch, arbeid wordt wéér duurder.

Met een maximum van 5 extra weken zal het UWV 70% van het maximaal dagloon voor haar rekening nemen. Ook hier weer afhankelijk van het aantal uren dat de werknemer werkt. Opnemen van deze extra dagen, betaald door het UWV, dienen binnen een half jaar na de geboorte van het kind ingezet te worden. Minister Koolmees zorgt dus met zijn WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) voor nog meer én langere verlofmogelijkheden voor werknemers, en dus voor extra kosten voor werkgevers en het UWV. Ergens zal dat van betaald moeten worden, toch?

Anders dan in Noorwegen hebben we niet een geldbron waar we uit kunnen putten: onze geldbron, aardgas, raakt op.  Om deze keuze toch te kunnen betalen vermoed ik dat er een kleine premiestijging komt die terug te vinden zal zijn op de loonstrook. Gebroederlijk zullen in onze poldereconomie werknemer en werkgever elk de helft van hun rekening nemen.

Of mogelijk zal er voor een andere verdeling gekozen worden. Ongunstig voor werkgever en gunstiger voor werknemer of andersom. Maar links of rechtsom, de WIEG is niet gratis. Waarom kiest de overheid er met sociale partners niet voor om het aantal ATV-dagen of andere bovenwettelijke dagen terug te brengen?

ATV-dagen waren ooit bedacht om werkzoekenden een kans te geven op de arbeidsmarkt. In tijden van hoge werkloosheid een prima keuze, maar nu in tijden van hoog conjunctuur en lage werkloosheid op zijn minst de discussie waard om aan te gaan binnen de SER.  Verder waag ik het te twijfelen, al ben ik geen ontwikkelingspsycholoog, of het effect van de WIEG daadwerkelijk klopt.

Is het écht zo, of is het een verwachting,  dat de band tussen kind en partner verbetert als de partner direct na de geboorte aanwezig is bij het kind? En wat moeten we met de verwachting dat toepassing van de WIEG zal leiden tot grotere participatie van de partner bij de zorg voor het kind én een meer evenwichtige balans van arbeid en zorgtaken tussen de partners in het huishouden?

Is dat laatste niet erg betuttelend? Waarom moet de overheid zich daar mee bemoeien? Is dat niet een afspraak die je maakt in een gezin tussen partners? Kunnen partners dat nu echt niet zelf regelen? En werkgever kan alleen deze regeling bij zware bedrijfsmatige omstandigheden weigeren, dus vrijwel nooit. Ook bij CAO kan hier niet van afgeweken worden.

Ook heeft een OR of PVT hier niets over te zeggen. De WIEG weer een mooie vorm van verdere verpampering in ons land en extra regeldruk voor werkgever.  Gelukkig kunt u nog reageren tot 19 maart 2018 via www.internetconsultatie.nl om uw mening te geven. Mogelijk kan dat van invloed zijn op de verdere behandeling van het voorstel.

Luc Willems is directeur van Willems Personeels & Organisatieadvies

Bekijk hier de website van zijn bedrijf.

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!