Wethouder Saskia Bruines (D66) heeft de gemeenteraad in een brief aangegeven dat er uiterlijk februari 2016 duidelijk moet komen over de toekomst van scholengemeenschap Veurs Voorburg.  Ze heeft  aangegeven dat het ontwerp met de verdiepte aanleg geen optie meer is en wil nu drie alternatieve mogelijkheden onderzoeken.
Deze alternatieven luiden:
  1. Niet-verdiepte aanleg aan de Van Horvettestraat. Dit zou meerkosten van de verdiepte funderingsconstructie uitsparen. Gevolg is wel dat hiervoor een bestemmingsplanwijziging nodig is en dit brengt vertraging met zich mee.
  2. Een alternatieve locatie zoeken in bestaand vastgoed. Dit zou dan geschikt worden gemaakt voor de wensen en eisen van onze school.
  3. Nieuwbouw op de locatie van voormalig College ’t Loo aan de Rijnlandlaan in Voorburg. Op deze locatie hoeft geen verdiepte aanleg plaats te vinden.

De derde optie heeft de voorkeur van de stichting Spinoza, waar de VMBO school onder valt, omdat het traject hier weer snel kan worden opgepakt en er geen bestemmingsplanwijzigingen hoeven worden doorgevoerd.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!