Vooruitlopende op de commissievergadering van vanavond om 19.30 uur in Huize Swanesteyn in de Herenstraat over de komst van 200 asielzoekers heeft wethouder Floor Kist snel nog alle raadsleden een brief gestuurd. De inhoud van de brief luidt als volgt:

Geachte raadsleden,

Eind december heeft het college met de gemeenteraad afgesproken dat naar aanleiding van de besluitvorming over het azc, het college in de commissie AZ op 19 januari een terugkoppeling zou geven over de stand van zaken. Inmiddels zijn er op sociale media enige berichten over het azc verschenen.

Het had mijn voorkeur om u aanstaande dinsdag zoals afgesproken met de commissie AZ in het openbaar te informeren. Vooruitlopend op deze toelichting wil ik u namens het college informeren over het feit dat er inmiddels een gesprek heeft plaatsgevonden met het COA.

Het COA heeft aangegeven bereid te zijn mee te werken aan een azc met 200 bewoners met een doorgroei naar 400 bewoners op Schakenbosch.

De komende weken wordt met het COA en direct omwonenden gewerkt aan een bestuursovereenkomst waarin de afspraken met het COA en de gemeente worden vastgelegd. Dit betreft onderwerpen zoals de omvang van het centrum, de duur van de overeenkomst, communicatie met omwonenden, onderwijs, dagbesteding, veiligheid en de fasering van de groei van het aantal bewoners.

Aanstaande dinsdag zal ik u in de commissie AZ nader informeren.

Namens het college,

Met vriendelijke groet,

Floor Kist

Wethouder Leidschendam-Voorburg

 

(foto Floor Kist wacht weer een beladen vergadering over de komst van het AZC).

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!