De komst van de windmolen houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. Inmiddels zijn er aan wethouder Saskia Bruines vragen gesteld over de communicatie. ,,Dit speelt al een hele tijd’’, reageert Bruines. ,,Vanaf 2012 is dit al aan de gang. Mijn voorganger had hier ook al mee te maken. Duurzame energie is weliswaar mooi, maar op deze locatie in de Vlietzone is een windmolen geen goede plek. We hebben tot aan de Raad van State tevergeefs bezwaar gemaakt. De gemeente Den Haag kon zodoende zijn gang gaan. De manier van communiceren betreur ik heel erg. Ik reed zelf ook opeens over de Westvlietweg. Ook ik dacht toen: ,,Hee, daar staat die windmolen….’’.

,,De gemeente en de bouwer hadden belanghebbenden en omwonenden moeten informeren’’, vervolgt Saskia Bruines. ,,Dit is een taak van de gemeente Den Haag. Je hoort mensen te informeren wat de overlast zou kunnen zijn. Dat is dus blijkbaar niet gebeurd. Of we nog iets kunnen doen? Alle procedures die er waren, zijn gebruikt. Of er nog meerdere windmolens komen? Het blijft bij één windmolen. Er komt nog wel een helicopterhaven in dezelfde hoek. Dat is nog even een ander verhaal…’’

Foto VD Saskia Bruines.