De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft een vertrouwenscommissie samengesteld voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Gisteravond werd wethouder Saskia Bruines tijdens de raadsvergadering formeel benoemd tot lid van deze commissie. Op deze wijze vertegenwoordigt zij het College in de commissie die zich zal bezighouden met de kandidaten voor het burgemeesterschap. VVD-fractievoorzitter Astrid van Eekelen is de voorzitter van de commissie. Het sollicitatietraject kost 40.000 euro.

foto VD: De leden van de gemeenteraad gingen gisteravond accoord met de benoeming van wethouder Bruines in de vertrouwenscommissie.