De Provincie Zuid-Holland heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg op 31 oktober 2017 een reactie gestuurd op haar brief van 31 mei j.l. In deze laatste brief vroeg de Gemeenteraad om zich bij de aanleg van de Rijnlandroute/verbreding A4 te houden aan de afspraken over een goede inpassing.

De Rijnlandroute en A4 hebben grote invloed op de Starrevaart/Vogelplas en het recreatiegebied Vlietland. Ter versterking van haar standpunt heeft een afvaardiging van de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg ook ingesproken in de Commissievergadering van Provinciale Staten, op 30 augustus jl. In haar reactie geeft de Provincie aan dat voldoende afspraken zijn gemaakt over een toereikende inpassing en over herplant van bomen. En zij geeft aan dat er geen bindende afspraken gemaakt zijn over een geluidscherm langs de A4.

De Gemeenteraad vraagt hierover in een antwoordbrief daarom om een aanvullende reactie. Ook in de brief wordt opnieuw gewezen op de eerdere toezeggingen dat er wél een geluidwerende voorziening zou komen langs de A4. Ook de Gemeente Voorschoten en de natuur- en recreatieorganisaties dringen hier nog steeds op aan.

De Gemeenteraad hecht veel belang aan een goede inpassing van de Rijnlandroute/verbreding A4, zeker nu te zien is hoe de natuur- en recreatiegebieden eruit zien na de massale bomenkap die nodig is voor de aanleg van de nieuwe infrastructuur. Daarom de indringende oproep van de Gemeente Leidschendam-Voorburg om tenminste een goed geluidscherm aan te leggen om deze waardevolle gebieden, zowel voor de natuur als voor onze economie, te beschermen tegen aanzicht- en milieu-overlast van het autoverkeer.

Stockfoto

 

 

Reageer op dit artikel