Nick Habermehl heeft gezocht met de Haagse ambtenaren verantwoordelijk voor de vergunning van de in zijn ogen ‘spuuglelijke’ windturbine die momenteel gebouwd wordt in de Vlietzone. ,,Wij worden verdrietig van dat ding en ook het ambtenaren gedrag en ook het spookbeeld dat er misschien wel 10 van die windturbines komen”, aldus Habermehl.  ,,Dat een particulier initiatief gehonoreerd wordt ten opzichte van al die gedupeerden….”.

Eerder schreef hij samen met Miranda van der Deijl aan de Haagse wethouder Joris Weismuller:

,,Omdat het om een windturbine gaat die bijna zo hoog is als de Rotterdamse Euromast (vanuit Den Haag op heldere dagen zichtbaar) is er door betrokkenen veel bezwaar aangetekend. Dat u ondanks die weerstand vanuit de omgeving toch besloten heeft om een vergunning te verlenen is voor velen moeilijk te bevatten. Het fijne is wel dat nu ook Rotterdammers straks op heldere dagen onze trots, onze windturbine fier kunnen zien draaien…”

Kunt u zich voorstellen dat wij als gedupeerden over de volgende punten teleurgesteld en boos zijn:

  1. Horizonvervuiling en geluidsoverlast.

Is een enkel particulier initiatief het waard dat zo enorm veel mensen daar last van moeten ondervinden?

  1.  Waardevermindering van onroerend goed.

Weegt groene stroom op tegen het financiele verlies aan waardevermindering van woningen en bedrijven in de directe omgeving? Kunt u zich voorstellen hoe groot het bedrag aan waardevermindering zal zijn? Wij zelf schatten dat bedrag op vele honderd duizenden euro’s in.

  1.  Onrecht.

Het voelt voor ons als gedupeerden zuur dat u als gemeente Den Haag eerst stukken grond van buurgemeentes annexeert om daar vervolgens de bouw van helikopter platforms en windturbines toe te staan.

  1.  Alternatieven.

Gezien de vele bezwaren die er ingediend zijn moet u zich bewust geweest zijn van het bezwaar van vele betrokkenen. Het zou netjes geweest zijn als u die bezwaren serieus genomen had en op zoek was gegaan naar alternatieve mogelijkheden/oplossingen, maar dit heeft u niet gedaan. Of vergissen wij ons daarin?

Is het nu werkelijk zo dat bijvoorbeeld 1.000 bedrijven in Den Haag het particuliere initiatief kunnen nemen tot het plaatsen van een windturbine op eigen grond, en dat u dat als gemeente goedkeurt? Waarmee 100.000-en bewoners gedupeerd worden? I.p.v. 1.000 afzonderlijke windturbines kris kras door de stad kan je toch beter als alternatief op 1 plek 1.000 windturbines bouwen….

  1. Ongeloof.

Klopt het dan aan Eneco medewerking gevraagd is en dat zij negatief geantwoord hebben, met onder andere als argument dat de opbrengst naar hun berekening te laag zou zijn (en het argument dat je dit de omwonenden niet aan kan doen)?

Wij begrijpen dat er voor ons als bewoners niets meer in te brengen is tegen de bouw van dat afzichtelijke ding, maar hebben het gevoel dat geen enkel argument u van uw beslissing afgehouden zou hebben.

Wij blijven van mening dat u een verkeerde beslissing genomen heeft. Het voordeel weegt ruim onvoldoende op tegen de vele vele nadelen.