Voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg is het toch nog mogelijk om klachten in te dienen tegen overlast van de windmolen langs de Westvlietweg. Het is namelijk afwachten wat er gebeurt als de windmolen binnenkort in werking wordt gesteld. De Provincie heeft in de verordening ruimte deze locatie weliswaar aangewezen als geschikt voor windenergie, maar de verdere uitwerking heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag waar overlast kan worden gemeld bij de omgevingsdienst Haaglanden, te bereiken via de website hieronder of telefoonnummer 0888 333 555.  https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/milieuklachten-en-overlast.html

foto: Ap de Heus.