Er is binnen Leidschendam-Voorburg al veel aanbod  op het gebied van kinderopvang. Kijkt de gemeente wel voldoende naar de behoefte van de eigen inwoners? Bij navraag is gebleken dat kinderopvangondernemers in Voorburg al behoorlijk wat kinderen met een internationale achtergrond in huis hebben.  De ervaring met deze doelgroep leert, dat expats er tegenwoordig de voorkeur aan geven om hun kinderen in Nederlandse voorzieningen onder te brengen vanwege het leren van de taal.  Het is daarom opmerkelijk dat er zoveel moeite wordt gedaan voor een internationale kinderdagverblijforganisatie.

Waarom nog een marktpartij er bij; terwijl met name in Voorburg al zoveel verschillende partijen opereren? Dan kan men bijvoorbeeld denken aan DAK, Vlietkinderen, ZieZoo, Leeuwenberg, Hermelijntje, Uk&Puk, Partou, CompaNanny, Smallsteps en een aantal kleinere ondernemers…

Wat is een visie op onderwijshuisvesting/IKC waard als er nieuwe kinderopvanglocaties door de gemeente worden binnengehaald of dat men hiervoor vergunningen afgeeft? Dit stuit bij veel ondernemers op onbegrip.

Deze signalen uit de markt van de kinderbrancheorganisaties spreken dan ook voor zich.

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!