Het is volgens de VVD van belang dat binnen het Waterplan 2007-2015 de gemeente in samenwerking met het waterschap Delfland werkt aan het opheffen van het waterbergingstekort in onze gemeente. Het project Waterspoorpark “Veen- en Binckhorstpolder” en “Park ´t Loo” is een nieuw project dat als doel heeft het water langs het spoor te kunnen bergen en het groen structureel op te nemen.

De VVD heeft kritische vragen gesteld over het financiële beleid van wethouder Kist omtrent het waterplan en groenbeleid en over zijn tekort van 1/3 op het budget van 1.4 miljoen op dit project Waterspoorpark. Voor de VVD is het onacceptabel dat de wethouder het beleid heeft gewijzigd door te schuiven met budgetten om dit tekort op te vangen. De VVD heeft aangevoerd dat de wethouder het belang van de gunning aan de aannemer zwaarder heeft laten wegen dan het belang om deze beleidswijziging voor te leggen aan de raad. Voor de VVD is het eveneens onacceptabel dat geld door de wethouder wordt weggehaald bij de andere projecten waardoor afspraken over deze projecten niet worden nagekomen.

De VVD is zeer teleurgesteld dat de wethouder “groen” van Groen Links voorstelt om dit project te redden door de financiële stekker uit de vijf overige groenprojecten te trekken en deze vakkundig om zeep te helpen. Project Park ´t Loo en project Heuvelweg zullen hierdoor minder te besteden hebben. Voor de VVD is de Loo zone als historisch lint van cultuurhistorisch belang. Het Loo is namelijk onderdeel van een ononderbroken regionale groenzone van de duinen tot de A4. De VVD heeft hierover kritische vragen gesteld en het rammelende financiële beleid aan de orde gesteld. De VVD heeft met het CDA in het belang van de vijf projecten tegen het raadsvoorstel gestemd. De VVD blijft de wethouder hierop kritisch volgen.

Reageer op dit artikel