De VVD heeft met verbazing kennis genomen van het feit dat de provincie 1000 bomen gaat kappen op Vlietland. ,,Vlietland is een zeer gewaardeerd recreatiegebied mede door haar groene karakter”, aldus fractievoorzitter Astrid van Eekelen.  ,,Aangezien de bomenkap veel schade zal toebrengen aan dit groene karakter heeft de VVD daarover de volgende vragen aan het College”.

1. Heeft de provincie de gemeente vooraf in kennis gesteld van de kap van 1000 bomen?

2. Is er daadwerkelijk een noodzaak om 1000 bomen te kappen?

3. Wanneer gaat het college overleg voeren met de provincie over deze ingrijpende maatregel en de gevolgen die dit heeft voor recreatiegebied Vlietland?

4. Wanneer gaat het college de provincie wijzen op haar verplichting tot het aanleggen van een geluidswal en de provincie  met klem verzoeken in overleg met de exploitant zo spoedig mogelijk over te gaan tot het aanleggen van deze geluidswand.

foto archief. De raadsleden Louise Kortman (links) en Astrid van Eekelen (midden) samen met premier Mark Rutte tijdens een werkbezoek in Leidschendam.