De bijna 300 leden tellende Vereniging Vrienden Sijtwendepark (VVS) is verbijsterd over het besluit van het College van B&W van Leidschendam-Voorburg om – zonder het gebruik van het Sijtwendepark en de effecten ervan objectief onderzocht te hebben – te besluiten dat het hondenlosloopgebied in dit park wordt teruggebracht tot minder dan een derde deel van wat het nu is.

De VVS heeft voor de inrichting en gebruik van het park constructieve plannen voorbereid en voor mogelijke knelpunten passende oplossingen bedacht, hierbij gesteund door hondengedragsdeskundigen. Echter was er als gevolg van de autoritaire en hooghartige houding van de wethouder zelfs geen ruimte tot redelijk overleg. Dit stelt de VVS in een verklaring.

“Ik heb mijn besluit al genomen”, zei ze na 4 minuten van het kennismakingsgesprek in juni 2017. De minachting die spreekt uit een herziening van het zorgvuldig afgewogen losloopbesluit van haar voorganger Houtzager van 2011 over het tot die tijd slecht bezochte park is ronduit verbijsterend, temeer daar deze maatregel enkel is gebaseerd op een paar individuele geluiden en welgeteld één klachtenbrief van een omwonende.

Wie komt kijken, ziet dat het er harmonieus in het park aan toegaat.
Een fenomeen van ontstane levendigheid en van spontaan gegroeide sociale cohesie wordt domweg de nek omgedraaid. Het pijnlijk ontbreken van een grondig onderzoek naar gebruik en effecten met behulp van metingen ter plaatse onderstreept de gebrekkige benadering van een feitelijk niet bestaand probleem en de totale afwezigheid van een dringende reden.

Een overgrote meerderheid van omwonenden, hondenbezitters en niet-hondenbezitters vraagt zich in verbazing af: “Waar gaat dit in vredesnaam over?” Iedere deskundige zal zien dat het participatieproces, waarop de wethouder zich beroept, voornamelijk bestond uit het inventariseren van geluiden van omwonenden van het park, terwijl de gebruikers er pas te elfder ure op een amateuristische wijze bij werden betrokken.

Tot overmaat van ramp wordt er door de wethouder € 30.000,- voor het aanleggen van een hekwerk over de balk gesmeten, aangezien zoals de gemeente in haar verslagen ook suggereert, er voor de hondenbezitters weinig reden meer bestaat om dit park in de toekomst te gaan bezoeken.

Het wordt er dus, zoals voor 2011 weer doodstil met een eenzame en verspilde hondenkooi als stille getuige. Omdat de wethouder weigert eerst een gebruiks- en feitenonderzoek te doen, vraagt de VVS zich af welke belangen in deze maatregel een rol spelen. Het is duidelijk dat dit besluitvormingsproces in deze vorm een aanfluiting is voor de interpretatie van participatie. De VVS zal alle mogelijke wapens in de strijd brengen tegen dit besluit.

foto VD. Het veel besproken Sijtwendepark.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!