Het CDA wil weten hoe de gemeente de problemen rond de afvalinzameling gaat oplossen tijdens de kerstvakantie. “De gemeente moet zorgen dat er geen overlast ontstaat,” zegt raadslid Hans Geurts. “Het CDA gunt de medewerkers van Avalex uiteraard hun vrije dagen maar tussen Kerst en Oud en Nieuw zal er veel afval worden aangeboden. Fractievoorzitter Juliette Bouw wil weten hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat inwoners hun afval gewoon kwijt kunnen, in een periode waar ook veel vuurwerkoverlast ontstaat.”

Zo zijn er afgelopen jaar zijn er veel afvalbakken en afsluitkleppen vernield door vuurwerk. Het CDA maakt zich ook zorgen dat rondslingerend afval met vuurwerk wordt opgeblazen.

Vragen van het CDA aan het College:
1) gaat de gemeente afvalbakken en/of containers weghalen of afsluiten in de kerstvakantie? Zo ja, hoeveel? En hoe worden inwoners hierover geïnformeerd?
2) gaat de gemeente maatregelen nemen om afval naast de containers preventief weg te halen in verband met vuurwerk?
3) gaat de gemeente Avalex extra rondes voor afvalinzameling laten rijden?
4) worden de afvalcoaches ook ingezet in de kerstvakantie?
5) Zijn de aangekondigde “Clean Teams” een extra inzet, of is dat hetzelfde als de afvalcoaches?
6) inwoners klagen bij ons over de grote hoeveelheid glas(scherven) rond de containers? Is dat de verantwoordelijkheid van de gemeente of van Avalex om dat weg te halen? Bij wie kunnen zij glasscherven melden en eventuele schade door lekke banden verhalen?

Foto Ap de Heus. Voorburg-Noord was de afgelopen weken een drama als het ging om het afval.

Reageer op dit artikel