Raadslid Henk KNoester (GroenLinks) heeft het College vragen gesteld over de stroom, die ‘grijzer’ zou worden in plaats van ‘groener’.

De gemeente heeft 3,44 % aandelen in energieleverancier Eneco. Uit het rapport ‘Onderzoek duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers 2015’ van Natuur & Milieu, de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, het Wereld Natuur Fonds en WISE blijkt dat stroom in Nederland steeds grijzer in plaats van groener wordt.

Eneco scoort daarbij van de grote energieleveranciers het beste, maar er blijft ruimte voor verbetering. Vooral op het gebied van inkoop valt voor Eneco duurzaamheidswinst te behalen door directer duurzaam stroom in te kopen en minder vanuit een handelsmix met kolen en gas. Dochteronderneming Oxxio koopt uitsluitend handelsmix op de stroommarkt in en scoort daardoor slecht.

In de nog op te stellen duurzaamheidsagenda van de gemeente Leidschendam-Voorburg zal er veel aandacht zijn voor de transitie naar duurzame energie, door o.a. het aandeel duurzame energie van het totale energieverbruik te verhogen. Gemeentelijke investeringen in kolen, gas of andere vervuilende activiteiten passen daar niet bij. Bovendien is in het coalitieakkoord uitgesproken dat we in 2050 een klimaatneutrale gemeente willen zijn.

Daarom stelt GroenLinks, onder vermelding van artikel 42 van het reglement van orde, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het rapport ‘Onderzoek duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers 2015’?
  2. Is het college bereid om in haar rol als aandeelhouder van Eneco actief werk te maken van verdere verduurzaming van dit bedrijf en dochteronderneming Oxxio? Zo nee, waarom niet?

Zo ja, welke acties denkt het college te gaan ondernemen?

  1. Zo ja, gaat het college hierin samen optrekken met andere aandeelhouders die eenzelfde lijn nastreven? Zo nee, waarom niet?

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!