De gemeenteraad kan kiezen hoe de openbare ruimte in Vlietvoorde eruit komt te zien. Een ontwerpbureau heeft een plan gemaakt waarin extra wandelpaden, meer bomen en aanlegplaatsen voor boten zijn opgenomen. Bianca Bremer: “Uitgangspunt is dat we het groen in het gebied behouden en versterken. Het ontwerp vraagt om extra investeringen, maar zorgt ook voor extra recreatiemogelijkheden voor onze inwoners. Er ligt nu een mooi ontwerp dat, inclusief de financiële consequenties, wordt voorgelegd aan de raad.”

Vlietvoorde is een bijzonder gebied. Een groene oase met een rijke historie. Een plek waar mensen nu al graag komen om te wandelen en te genieten van het buiten zijn en een plek waar mensen wonen. Bij het ontwikkelen van dit gebied is juist de combinatie van groen en wonen, met aandacht voor de historie belangrijk. Dat zie je in het hele ontwerp terug.  De restanten van Huis Oostbosch, opgegraven door archeologen, worden gereconstrueerd. De originele resten blijven onaangetast onder de grond, boven de grond worden de contouren van het hoofdgebouw en de bijgebouwen nagebouwd met ‘gewone’ oude stenen. Een mooie verwijzing naar deze historische plek en leuk om op te spelen! In het ontwerp zijn extra aanlegplaatsen opgenomen zodat bezoekers die met de boot Vlietvoorde invaren kunnen aanmeren om te voet verder te gaan. Ook is gekozen voor volwassen aanplant van groen, omdat dat beter past in het gebied.

Investeren in recreatie en groen

Om de extra recreatie mogelijkheden en de meer natuurlijke inrichting van de openbare ruimte mogelijk te maken is een investering van ca. 1,5 miljoen euro nodig. Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het voorstel. De extra investering is verwerkt in de grondexploitatie Vlietvoorde. De grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om de grondkosten en grondopbrengsten van het gebied in kaart te brengen. Het financieel resultaat op het moment van afronding van Vlietvoorde wordt nu geraamd op circa 6 miljoen negatief.

Bremer: ‘In de markt is zichtbaar dat aannemers weer meer werk hebben en bouwstoffen schaarser worden. Maar de hogere bouwkosten zijn in evenwicht met de stijging van de verkoopprijzen: het resultaat van de vastgoedexploitatie en dus de grondwaarde blijft in Vlietvoorde op peil. De gemeente kiest er in deze onrustige markt voor om te blijven investeren in kwaliteit. Dat kost geld, maar daar krijgen we dan ook een heel mooi gebied voor terug.” De gemeente  treft voor dit verwachte resultaat een voorziening. De gemeenteraad bespreekt het ontwerp en de grondexploitatie naar verwachting in december 2017.

Wethouder Bianca Bremer. foto Ap de Heus.

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!