De ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor in Leidschendam-Voorburg gaat een nieuwe fase in met de start van verkoop van een deel van de grond bij De Bosrand. Het plangebied ten zuiden van de Veursestraatweg zal hierna volgen. Dit wordt verder ontwikkeld onder de naam Vlietvoorde. Met de lancering van komt de ontwikkeling van dit plangebied ook in een stroomversnelling http://www.vlietvoorde.nl

De gemeente Leidschendam-Voorburg is druk bezig met de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor en investeert in een groen landschap, waarbinnen geïnteresseerde ontwikkelaars de kans krijgen om met respect voor het groene landschap en de rijke cultuurhistorie gevarieerde woningbouw toe te voegen. Het archeologische onderzoek dat afgelopen week bij het plangebied De Bosrand startte is de eerste stap in een nieuwe fase voor het hele gebied. Een fase waarin steeds meer grond in de verkoop gaat. Naar verwachting gaat nog dit jaar het eerste perceel (De Bosrand) in verkoop. Projectontwikkelaars ontwerpen dan een plan voor de tien woningen waar in dit gebied ruimte voor is. Het archeologische onderzoek bracht enkel aan de noordrand van het perceel resten van de tuin rond landhuis Noorthey aan het licht.

Het grotere plangebied ten zuiden van de Veursestraatweg heeft vanaf vandaag een nieuwe naam: Vlietvoorde. Dit nieuw te ontwikkelen gebied biedt projectontwikkelaars alle kans om een dorpse omgeving te ontwikkelen en de waardevolle karakteristieken van het landschap en de historie optimaal te benutten. De raad heeft in juni een zogenaamde Ruimtelijke Uitnodiging voor het gebied vastgesteld. Hierin wordt de hoofdstructuur in groen, water en infrastructuur aangegeven en worden spelregels voor projectontwikkelaars in het gebied omschreven. De spelregelkaarten bieden de ruimte om de woonwensen vanuit de markt goed mee te nemen in hun plannen. Op de vandaag gelanceerde website www.vlietvoorde.nl is alle informatie over het plangebied en haar kansen te vinden.

Foto: Wethouder Frank Rozenberg bij het archeologische onderzoek bij De Bosrand.