Alle kinderopvangorganisaties moeten per 1 januari voldoen aan een aantal nieuwe wettelijke kwaliteitseisen. ,,Vlietkinderen kinderopvang is klaar voor deze nieuwe wetgeving en alles wat deze wet met zich meebrengt”, zegt woordvoerder Yvonne Bood. ,,Met de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wil de overheid de kwaliteit van kinderopvang verhogen en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van kinderen”.

“Voor ons is dit natuurlijk niet nieuw. De ontwikkeling van kinderen is ons belangrijkste speerpunt. Pedagogische kwaliteit staat bij ons altijd voorop en hierin investeren we continu. Een aantal kwaliteitseisen is al ingebed in ons pedagogisch beleid/werkplan en in onze manier van werken. Voor andere eisen geldt dat we ons beleid en onze werkwijze wat moeten aanpassen. We vinden het ook heel belangrijk ouders goed te informeren en te betrekken bij de uitvoering van de wet IKK op onze locaties.”

,,Wij doen dit via de oudercommissies van de locaties, natuurlijk in samenwerking met onze medewerkers”, vervolgt Yvonne Bood. ,, Binnenkort publiceren we een ‘IKK pagina’ op de website van Vlietkinderen, daar kunnen ouders alle informatie vinden over deze nieuwe wet en wat deze betekent voor de kinderopvang van hun kinderen.”

De belangrijkste nieuwe wettelijke regels op een rij

Maximaal 2 vaste gezichten per baby

De 3- uurs regeling; wanneer wijken wij af van de beroepskracht-kind-ratio op de groep.

Elk kind krijgt een mentor

Een actueel Veiligheids- en gezondheidsbeleid

,,Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Vlietkinderen, zij staan u graag te woord”, besluit Yvonne Bood.

De Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.T: 070 – 317 59 59. 
– Kies optie 1 als u al klant bent bij Vlietkinderen;
– Kies optie 2 als u (nog) geen klant bent en meer informatie wilt over onze opvang;
– Kies optie 3 voor ons secretariaat.

F: 070 – 327 53 69
E: [email protected] voor ouders.
E: [email protected] voor overige vragen.