Tine Oudshoorn staat als de nieuwe directeur-bestuurder van Vlietkinderen bij deze kinderopvangorganisatie aan de vooravond van een aantal aansprekende uitdagingen. ,,Het is belangrijk dat Vlietkinderen een solide en betrouwbare organisatie is en blijft, die in haar medewerkers investeert,’’, zegt Tine Oudshoorn. ,,Ik denk daarbij aan een Vlietkinderen ‘3.0’ die op alle fronten een kwalitatief hoog niveau biedt, met name wat betreft pedagogische kwaliteit, voor kinderen van nul tot dertien jaar. We zeggen het vaker, het woord ‘opvang’ dekt de lading niet. Het gaat ook om de vertrouwdheid, veiligheid en goede service van onze locaties in de wijken, dichtbij of in scholen”.

,,Dit betekent dat we nauw samenwerken met ouders, partners in het onderwijs, jeugdzorg en met de gemeentes waar onze locaties zich bevinden, Leidschendam-Voorburg en Den Haag/Leidschenveen”, vervolgt Tine Oudshoorn (foto VD) ,,Met een educatief partnerschap kunnen we ouders laten zien dat we voor hun kind het allerbeste willen bereiken. Samen zorgen we voor een goede doorlopende ontwikkellijn van ieder kind.’’

De gepassioneerde Tine Oudshoorn hanteert graag de slogan ‘fit for the future’. Zij kijkt hiermee bewust ook naar de interne organisatie. ,,We zitten midden in grote digitaliserings- en professionaliseringsslag’’, aldus Tine Oudshoorn. ,,Vlietkinderen is een bedrijf dat de organisatie goed op orde heeft, maar we leren iedere dag dat het nog beter kan. Het basisonderwijs mag je beschouwen als een gedegen instituut, maar de branche kinderopvang is voortdurend in beweging. Er is veel ondernemerschap in onze branche, die zich wellicht als de meest gecontroleerde van ons land mag beschouwen. De regelgeving is, natuurlijk vanwege het werken met kinderen, bijzonder streng. Ik vind dat zeer terecht, want het belang van kinderen en hun welbevinden staat altijd voorop. Daarom is het onze taak om ervoor te zorgen dat alles goed op orde is.’’

Ambitie

Vlietkinderen heeft een, weliswaar beheerste, groeiambitie. Dat kan bijvoorbeeld net over de gemeentegrens van Voorburg, in het gebied Binckhorst in Den Haag. ,,In Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg zijn we toonaangevend, daar bouwen we met schoolbesturen Panta Rhei en Lucas onderwijs aan (integrale) Kindcentra’’, stelt Tine Oudshoorn. ,,We zijn een betrouwbare organisatie die echt in de wortels van de gemeenschap zit. We willen echter als de kans zich voordoet, ook onze vleugels uitslaan. We zoeken daarin vanzelfsprekend naar samenwerking met (onderwijs)partners en gemeenten’’.

Vooruit kijken

Vlietkinderen staat nooit stil en kijkt graag vooruit. Zo wordt er bijvoorbeeld ook nagedacht over de aansluiting met het voortgezet onderwijs. De grootste kinderdagopvangorganisatie van Leidschendam-Voorburg hecht er waarde aan dat er aandacht is voor de kinderen die de stap maken van het basis- naar het voortgezet onderwijs. ,,De BSO valt opeens weg, de kinderen gaan andere uren maken en ze zitten thuis als de ouders nog werken’’, somt Tine Oudshoorn op. ,,Het is dan goed als we hen een plek kunnen bieden waar ze bijvoorbeeld met begeleiding huiswerk kunnen maken, of even lekker kunnen ‘chillen’.  Het zijn allemaal overgangen voor kinderen, van dag/peuteropvang naar basisschool/BSO, van basisschool naar middelbare school, overgangen die best lastig voor hen kunnen zijn. In de toekomst ziet Vlietkinderen kansen voor kindcentra voor kinderen/jeugd tot achttien jaar, in plaats van tot dertien zoals nu het geval is”.

Openingsfoto VD: Tine Oudshoorn: ‘Vlietkinderen 3.0; fit for the future!

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!