“Onze aanpak voor werkzoekende jongeren werkt, dat is vanavond heel duidelijk geworden” vertellen de trotse wethouders van de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Gisteren vond voor de 12e keer in een jaar tijd een netwerkbijeenkomst plaats van het initiatief ‘Jongeren in de Lift’(JidL). Met dit initiatief worden jongeren op zoek naar dagbesteding of een ‘echte’ baan gekoppeld aan ondernemers die hen een kans willen bieden. Tot nu toe deden 88 jongeren mee. Voor bijna de helft – 41 – heeft dit geresulteerd in een baan. Anderen gingen met een afspraak voor een stage, een meeloopdag, een CV-advies of een sollicitatietraining de deur uit.

Een jaar geleden vond de eerste bijeenkomst plaats van Jongeren in de Lift als start van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid van de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Gisteravond werd tijdens een speciale editie teruggeblikt op de resultaten en de mooie ervaringen die de bijeenkomsten hebben opgeleverd.

“Gisteravond spande de kroon”, vertelt Kim Padding, projectleider namens de drie gemeenten. “Van de 7 aanwezige jongeren kregen er drie meteen een baan aangeboden en de rest coachings-, sollicitatiegesprekken of werkervaringsplekken. Een overtroffen resultaat dankzij de zeer enthousiaste en goed voorbereide jongeren. Als ook de uiterst sociaal betrokken werkgevers, in samenwerking met de accountmanagers en consulenten van de gemeenten.”

De jongeren die deelnemen aan Jongeren in de Lift zijn goed voorbereid. Ze hebben een sollicitatietraining gevolgd, nagedacht over wat ze willen bereiken en geleerd hoe zij zich kunnen presenteren. De bijeenkomsten vinden plaats in een ontspannen sfeer. De kracht van het initiatief is de kleinschalige setting, waardoor jongeren in beeld komen en daadwerkelijk een stap vooruit kunnen doen. Deze korte film geeft een impressie van Jongeren in de Lift.

Vervolg in 2017

Het doel is om in 2017 weer 10 JidL-netwerkbijeenkomsten te organiseren.  Jongeren in de Lift is bedoeld voor alle jongeren (tot 27 jaar) van de drie gemeenten. Jongeren die interesse hebben kunnen zich aanmelden bij Telka van Kranenburg ([email protected]).

Ondernemers of betrokken inwoners met een groot netwerk die een dergelijke bijeenkomst willen organiseren of bijwonen, kunnen contact opnemen met Bea Corapci ([email protected]).

De gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar werken samen in de uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen. ‘Jongeren in de Lift’ is een van de instrumenten uit het actieplan Jeugdwerkgelegenheid van de drie gemeenten.