De gemeente is sinds drie jaar in overleg met hockeyvereniging Cartouche en omwonenden over de verkeerssituatie rondom Sportpark Duivensteijn. Naderhand is ook geld beschikbaar gesteld om de problematiek aan te pakken.

De gemeente heeft een onafhankelijk bureau een verkeersonderzoek laten uitvoeren. Het conceptrapport van bureau Mobycon is gereed. Hierin staat een beschrijving van de verkeersproblematiek en worden mogelijke oplossingen aangegeven.

De gemeente hield een vrije inloopavond over het verkeersonderzoek Sportpark Duivensteijn. De plannen werden op informatiepanelen toegelicht. Deskundigen waren aanwezig om nadere uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Het conceptrapport wordt samen met de reacties ter besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd. Naar verwachting gebeurt dat in de loop van maart 2016. Afhankelijk van het collegebesluit wordt de buurt verder betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van eventuele werkzaamheden.

Lees het conceptrapport van Mobycon Open deze link in een nieuw venster.

Tot vrijdag 12 februari 2016 kunt u vragen stellen of reageren via dit reactieformulier Open deze link in een nieuw venster.

Het conceptrapport wordt samen met de reacties ter besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd. Naar verwachting gebeurt dat in de loop van maart 2016. Afhankelijk van het collegebesluit wordt de buurt verder betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van eventuele werkzaamheden.