Het College van Leidschendam-Voorburg wil nog voor de zomer verschillende parkeerpilots invoeren. De ervaringen die hiermee in de proefgebieden worden opgedaan, maken het versneld invoeren van maatregelen mogelijk. Knelpunten kunnen dan sneller worden opgelost. Dit betekent dat onder andere de Van Schagenstraat in Voorburg wellicht voor het verkeer gaat worden afgesloten.

“Er is een voorlopige lijst met pilotprojecten, die de gemeente nog moet toetsen op haalbaarheid. Het invoeren van een blauwe zone in ’t Loo met digitale ontheffingen kan een pilot zijn. Dit hangt af van de resultaten van de enquête, die hierover onder de bewoners is gehouden. Andere mogelijke pilots zijn het afsluiten van de Van Schagenstraat om het Voorburgse Huygenskwartier aantrekkelijker te maken, een digitale bezoekersregeling in Voorburg-Noord, gelijktrekken van de tijden waarbinnen blauwe zones van kracht zijn, parkeerregulering tijdens de avond in Voorburg-West en maatwerk in de uitgifte van parkeerontheffingen. Een half jaar na invoering vindt evaluatie van de pilot plaats. Die moet uitwijzen of de maatregel in stand kan blijven, gewijzigd wordt of ook in andere gebieden wordt ingevoerd. Betaald parkeren maakt geen deel uit van de pilots.

Foto: Van Schagenstraat in Voorburg.

Reageer op dit artikel