Patrick van Kuijen, voorzitter van het Ondernemersfonds van het Oude Centrum in Voorburg, neemt het op voor het College inzake de ontstane commotie in het winkelgebied waar binnenkort maatregelen worden doorgevoerd. ,,Dit College hanteert als uitgangspunt dat zij vooraf overleggen met alle betrokken partijen,” stelt Van Kuijen. ,,Dat is wel eens anders geweest. De plannen rondom het Huygenskwartier komen grotendeels voort uit diverse overleggen met alle betrokken stakeholders. Tijdens de laatste bijeenkomst van het Ondernemersfonds is voor de ondernemers een presentatie hierover gehouden. Het afsluiten van den Van Schagenstraat staat al veel langer gepland. Dat het nu – vervroegd – gaat gebeuren is een proef. Dat geeft ondernemers juist een extra kans om hun mening en ervaringen hierover te delen, voordat een definitief besluit wordt genomen. En – als laatste punt – is gebleken dat de Van Schagenstraat een prima locatie is voor het houden van evenementen en de biologische markt. Zo vormt de straat een prachtige en noodzakelijke verbinding tussen Parkweg en Herenstraat.”

Zijn mening wordt niet door een aantal ondernemers gedeeld. Volg hiervoor ook de facebookpagina van onze krant. De VVD vraagt zich af waar de rol van de speciaal aangetrokken centrummanager blijft inzake deze discussies. De Liberalen hebben inmiddels een aantal vragen aan het College gesteld. ,,Er is inmiddels de nodige onrust ontstaan,” aldus fractievoorzitter Astrid van Eekelen. ,,Dit verdienen deze ondernemers niet. Zij knokken allemaal om hun boterham te verdienen.”

Reageer op dit artikel