De VVD heeft van inwoners begrepen dat er inmiddels een gesprek met het COA heeft plaatsgevonden en dat het COA heeft ingestemd met de komst van 200 asielzoekers gevolgd door 200 over 6 maanden. Aangezien de Raad hierover niet geinformeerd is, heeft de VVD de navolgende vragen.

  1. Wat is er afgesproken met het COA?
  2. Waarom is de raad hier niet per direct over geinformeerd?
  3. Met wie hebben er inmiddels gesprekken plaatsgevonden?
  4. Welke vergunningen dienen er nog aangevraagd te worden alvorens een azc kan worden ingericht?
  5. Zijn er afspraken gemaakt met het COA ten aanzien van de verdere instroom?

Zo ja, is de wethouder zich ervan bewust dat hier instemming van de raad voor vereist is?

Kan de wethouder ook aangeven hoe de planning van de instroom ? Blijft er wel voldoende tijd over voor een gedegen evaluatie?

  1. Is er met het COA gesproken over de samenstelling van de groep asielzoekers. Zijn dit gezinnen danwel alleen mannen?

 

Archieffoto: VVD in gesprek met de inwoners.